Política de privacitat

Oller Comercial de Pintures del Vallès, S.L., com a Responsable del Tractament, amb CIF: B-60.734.068, l’informa en virtut de la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal, que les dades personals recollides mitjançant els diferents formularis del website, i les que faci arribar a les adreces de correu electrònic de contacte seran tractades amb les següents finalitats:

 • Atendre els comentaris o consultes que faci arribar a la nostra organització.
 • Gestionar les seves comandes.
 • Rebre comunicacions de novetats i informació comercial de productes i serveis oferts, en el cas de que l’usuari ho hagi autoritzat expressament

Les dades que ens faciliti es conservaran durant el temps estrictament necessari per atendre la seva sol·licitud (inferior a sis mesos, excepte que de la seva sol·licitud se’n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps), o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, com la legislació laboral i tributària.

L’informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat sobre les dades personals que ens ha facilitat. Per fer-ho, pot fer arribar la seva sol·licitud a la nostra organització, fent-nos arribar la seva sol·licitud per correu postal a Oller Comercial de Pintures del Vallès, S.L., Ref. Protecció de Dades, Avinguda d’Europa, 19, Granollers (Barcelona), o bé fer arribar la seva sol·licitud a l’adreça info@ollerpintures.com.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.ollerpintures.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Oller Comercial de Pintures del Vallès, S.L., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a Oller Comercial de Pintures del Vallès, S.L. o a tercers.

A continuació, s’amplia la informació sobre els tractaments de dades personals efectuats per part de la nostra societat.

 1. Responsable del Tractament

Oller Comercial de Pintures del Vallès, S.L., amb CIF: B-60.734.068, societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31048, Foli 213, Full B-133.544, inscripció 5ª.

Vostè pot posar-se en contacte amb la nostra societat, de forma efectiva, de manera presencial o per correu postal a la nostra seu social: Avinguda d’Europa, 19, 08401 – Granollers (Barcelona). Així, vostè pot obtenir informació addicional sobre els tractaments que fem, enviant un correu electrònic a l’adreça info@ollerpintures.com.

 1. Relació d’activitats de tractament de dades personals dutes a terme per la nostra organització

La nostra societat tracta diferents dades personals dels interessats, amb diferents finalitats. A continuació es descriuen els diferents tractaments efectuats, la seva finalitat, la base que legitima cada tractament, les cessions previstes a tercers, i els períodes de conservació de la informació:

 1. Atenció de comentaris i consultes que faci arribar a la nostra organització.
  • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l’organització per correu electrònic o per telèfon.
  • Finalitat del tractament: gestionar els comentaris i consultes que l’interessat faci arribar a la nostra organització.
  • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en què així se li sol·liciti.
  • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
  • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se’n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.
 2. Gestionar les seves comandes.
  • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l’organització per correu electrònic o per telèfon.
  • Finalitat del tractament: gestionar les comandes d’articles fetes per l’interessat.
  • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en què així se li sol·liciti.
  • Cessions de dades a tercers: en cas que sigui necessari, a l’administració pública amb competència en la matèria, com pot ser l’Agència Tributària o Seguretat Social.
  • Període de conservació de les dades: el requerit per l’administració pública fins a l’extinció de les responsabilitats.
 3. Rebre comunicacions de novetats i informació comercial de productes i serveis oferts, en el cas de que l’usuari ho hagi autoritzat expressament.
  • Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website.
  • Finalitat del tractament: enviament de novetats i informació comercial de productes i serveis, en cas de que l’interessat ho hagi autoritzat expressament.
  • Base que legitima el tractament: consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en què així se li sol·liciti.
  • Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.
  • Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se’n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.

Drets de Protecció de dades:

L’interessat, en relació a les dades que són tractades per Oller Comercial de Pintures del Vallès, S.L., té la possibilitat d’exercir de forma lliure i gratuïta els següents drets:

 • Accedir a les seves dades personals
 • Rectificar les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
 • Suprimir les seves dades personals quan no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides, entre altres motius.
 • Limitar el tractament per part d’Oller Comercial de Pintures del Vallès, S.L. de totes o part de les seves dades personals en les circumstàncies que determina la llei.
 • Oposar-se a determinats tractaments en les circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals en un format interoperable i autosuficient.
 • Retirar, en qualsevol moment, els consentiments atorgats prèviament.

Per a l’exercici d’aquests drets pot dirigir-se per escrit a Oller Comercial de Pintures del Vallès, S.L., acreditant degudament la seva identitat, per qualsevol d’aquests canals:

 • Correu electrònic: info@ollerpintures.com
 • Correu postal: Avinguda d’Europa, 19, 08401 – Granollers (Barcelona), amb la referència “Protecció de Dades”.
 • De forma presencial a les nostres oficines.
El producte s'ha afegit a la vostra cistella.
0 articles - 0,00